Rok chemie na Facebooku

DEZA očima studentů

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy (ISŠ-COP) Valašské Meziříčí ve spolupráci s firmou DEZA, a. s. Valašské Meziříčí připravila projekt „DEZA očima studentů“. Hlavním cílem projektu je přiblížení chemického průmyslu v regionu nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Projekt běží od ledna, vyhodnocen bude 27. května. Probíhá ve 2 kategoriích. První z nich je „Zvídavý tazatel“. Tato větev má 3 kola s měsíční periodicitou. Studenti se mohou ptát na cokoliv, co je v souvislosti s Dezou zajímá. Odpovídají odborníci z firmy. Aby byli informováni všichni zájemci i z řad veřejnosti, otázky a odpovědi jsou publikovány jednak ve Valašském chemiku (podnikových novinách firmy DEZA, a. s.), jednak na webových stránkách ISŠ-COP www.isscopvm.cz a Dezy www.deza.cz. V rámci této kategorie bude též vyhodnocen „nejaktivnější tazatel“. V druhé kategorii soutěží studenti o nejlepší esej na téma „Deza v regionu“.

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz