Rok chemie na Facebooku

Mezinárodní rok chemie 2011

Rok 2011 byl mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC vyhlášen Mezinárodním rokem chemie (International Year of Chemistry, IYC). Hlavní cíle Mezinárodního roku chemie jsou

  • zvýšit u veřejnosti vnímání chemie jako prostředku zajištění lidských potřeb
  • zvýšit zájem o chemii u mladé generace
  • podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie
  • oslavit a zdůraznit úlohu žen ve vědě

Česká společnost chemická ve spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi s chemickým zaměřením a se zástupci chemického průmyslu chystá pro tento rok řadu akcí pro širokou veřejnost – pro všechny, kteří chtějí o chemii vědět více než jen to, že je dobrým tématem katastrofických zpráv. Mezinárodní rok chemie je pro nás dobrou příležitostí začít jasně, zřetelně a nahlas ukazovat, že chemie není strašák a obávané zlo, které lidem jen škodí, ale že je to vědní obor, který nám pomáhá a ulehčuje běžné činnosti. Že chemické procesy stejně jako výsledky práce chemiků jsou všude kolem nás (dokonce i v nás) a že bez nich by se nám těžko žilo (pokud bychom vůbec žili).

Pokud máte chuť, čas a náladu, sledujte tento web, který bude průběžně aktualizován.

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz