Rok chemie na Facebooku

Proběhlé události

Kalendář proběhlých akcí a soutěží

Únor
 • Výsledky soutěže Životodárná voda
 • 15.2.2011
  Vyhlášení výtvarné soutěže pro ZŠ a SŠ: komiks – Chemie kolem nás, odbor environmentálních rizik, Ministerstvo životního prostředí
  Praha
 • 1. - 2.2.2011
  14. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru analytické chemie O cenu firmy MERCK 2011. Katedra chemie PřF UJEP
  Ústí nad Labem
Leden

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz