Rok chemie na Facebooku

Zapojte se do globálního chemického experimentu

Pod záštitou IUPAC/UNESCO během letošního mezinárodního roku chemie probíhá světový experiment s názvem „Water: A Chemical Solution“ (Voda, chemický roztok/chemické řešení). Projekt je určený pro žáky a studenty základních a středních škol z celého světa a má za cíl zpopularizovat mezi mladými lidmi chemii a ukázat jim význam mezinárodní vědecké spolupráce. Tématem experimentu je propojení chemie a vody jako jednoho z nejvíce ohrožených přírodních zdrojů. Podrobnější informace o projektu naleznete na www.chemistry2011.org. Základní informace si můžete přečíst v českém jazyce (PDF).

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz