Rok chemie na Facebooku

14. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru analytické chemie O cenu firmy MERCK 2011

Dne 1. 2. 2011 proběhl v prostorách katedry chemie Přírodovědecké fakultyUniverzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Česko společností chemickou a firmou Merck spol. s r. o. již 14. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru analytické chemie O cenu firmy MERCK 2011.

Více podrobností k soutěži najdete na webu Katedry chemie Přírodovědecké fakulty UJEP.

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz