Rok chemie na Facebooku

Výsledky soutěže České logo

Soutěž vyhlásila Česká společnost chemická na podzim 2010 pro studenty SŠ. Záštitu nad soutěží převzala Česká komise pro UNESCO a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Soutěžní prací byl návrh českého loga IYC v elektronické formě. Soutěž řídila Ing. Zita Valentová z Masarykovy střední školy chemické v Praze. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 72 prací z 18 středních škol. Nejvíce prací (11) bylo zasláno ze SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově a z Gymnázia Strakonice.

Soutěžní práce hodnotila komise ve složení Kateřina Šebková (MŽP), Jitka Svatošová (MŠMT), Alexandr Prokop (Uskupení Tesla) a Václav Slovák (ČSCH). Komise vybrala 11 finalistů:

Logo č. Jméno Škola
11 Nicole Galajdová SUPŠ Sv. Anežky České, Český Krumlov
12 Tereza Lišková SUPŠ Sv. Anežky České, Český Krumlov
13 Anna Štěbetáková SUPŠ Sv. Anežky České, Český Krumlov
22 Martin Pavlík SUPŠ Sv. Anežky České, Český Krumlov
23 Tereza Michalová SUPŠ Sv. Anežky České, Český Krumlov
24 Attila Szabó SUPŠ Sv. Anežky České, Český Krumlov
25 Andrea Urbánková SUPŠ Sv. Anežky České, Český Krumlov
27 Pavel Kumpán SŠ průmyslová, Uherské Hradiště
45 Filip Volf Gymnázium Strakonice
56 Tomáš Kůrka Gymnázium, Praha 9
62 Jan Cihlář Gymnázium MK, Bílovec

Nakonec bylo za vítězné zvoleno logo č. 62 Jana Cihláře. Všechna loga jsou k nahlédnutí na http://www.rokchemie.cz/LOGO/.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 27. 1. 2011 na půdě FCHT Univerzity Pardubice v rámci slavnostního zakončení národního kola Chemické olympiády kategorií A a E. Věcné ceny do soutěže poskytlo MŽP, předávání se zúčastnil JUDr. Jiří Hlaváček, ředitel odboru mnohostranných vztahů MŽP.

Součástí ceremoniálu byl i křest plakátu Mezinárodního roku chemie v ČR. Křest provedli Alexandr Prokop, Václav Slovák a Adolf Lachman (autor plakátu). Pro všechny přítomné zájemce pak byla připravena komentovaná prohlídka uměleckých objektů (http://hroch486.icpf.cas.cz/rokchemie/vystava/) instalovaných v prostorách FCHT UPa, kterou vedla kunsthistorička Martina Vítková.

Fotografie z akce lze najít na http://hroch486.icpf.cas.cz/rokchemie/logo/

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz