Rok chemie na Facebooku

AIDS: chemik proti viru a virus proti chemikovi

Přednáška z cyklu Nebojte se vědy – Říjen s chemií

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Virus HIV ročně zabíjí kolem 3 milionů lidí. Od roku 1983, kdy byl izolován, bylo do klinické praxe zavedeno 26 sloučenin pro léčení AIDS, což je víc, než proti všem ostatním virům dohromady. Přesto HIV stále uniká: vyvíjí mimořádně rafinované způsoby, kterými získává resistenci proti těmto virostatikům, a zůstává tak jedním z nejvážnějších hrozeb lidstvu, hlavně v rozvojovém světě. V přednášce bude na několika příkladech popsán způsob, jakým chemici vyvíjejí nové sloučeniny, schopné blokovat životní cyklus viru, a molekulární mechanismy, jakými se virus brání vývojem mutantních, resistentních forem. Pozorný posluchač zjistí, proč pořád ještě nemáme vakcínu proti HIV, a proč jsou léky tak drahé.

Úterý 11. 10. 2011 od 14 do cca 16 hod.
hlavní budova Akademie věd ČR, sál 206, Národní 3, Praha 1

Další informace najdete na www.otevrena-veda.cz/Prednasky_pro_studenty/nebojte-se-vedy/index.html

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz