Rok chemie na Facebooku

Letem světem aerosolů

Přednáška z cyklu Nebojte se vědy – Květen s chemií

Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ústav chemických procesů AV ČR

Aerosolové částice tvoří jen několik desítek miliardtin celkové hmoty vzduchu, ve kterém jsou rozptýleny. Přesto jsou klíčovým faktorem koloběhu vody v přírodě, významně ovlivňují globální klima, mají dominantní vliv na dohlednost a v neposlední řadě často negativně působí na lidské zdraví. O těchto tématech i dalších zajímavostech ze světa aerosolů pohovořím v přednášce. Na závěr přednášky bude proveden demonstrační experiment.

Úterý 3. 5. 2011 od 14 do cca 16 hod.
hlavní budova Akademie věd ČR, sály 206 a 205, Národní 3, Praha 1

Vstup na přednášky je zdarma. Přednáškové sály mají omezenou kapacitu, místa je třeba si předem rezervovat. Kontaktní informace Hana Kůrková, tel.: 221 146 385, e-mail: kurkova@ssc.cas.cz

Program cyklu Nebojte se vědy pro květen a červen v PDF

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz