Rok chemie na Facebooku

Staň se na 1 den studentem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Ve dnech 14. – 16. června tohoto roku si studenti primárně středních škol budou moci podle svého zájmu vybrat libovolnou katedru z Fakulty chemicko-technologické a přihlásit se k jednodennímu studiu.

Pro všechny tyto studenty bude připraven pestrý program - nejrůznější vzdělávací aktivity, laboratorní cvičení, ale i několik mimoškolních akcí, jako je například návštěva menzy a knihovny.

Možnost jednodenního studia nabízí:

 • Katedra analytické chemie
 • Katedra anorganické technologie
 • Katedra biologických a biochemických věd
 • Katedra fyzikální chemie
 • Katedra obecné a anorganické chemie
 • Katedra polygrafie a fotofyziky
 • Společná laboratoř chemie pevných látek
 • Ústav aplikované fyziky a matematiky
 • Ústav energetických materiálů
 • Ústav environmentálního a chemického inženýrství
 • Ústav organické chemie a technologie

Jako student si můžeš vybrat návštěvu jednoho či více výše uvedených pracovišť. Přihlásit Tě může učitel či ředitel Tvé školy, nebo se můžeš přihlásit sám, a to přímo na e-mailu Petr.Nemec@upce.cz, kde prosím specifikuj kontakt na sebe, školu ze které přicházíš a zvolené pracoviště Fakulty chemicko-technologické. Přihlašování je možné do 19.5.2011.

Další informace najdete na www.upce.cz.

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz