Rok chemie na Facebooku

Snídaně vědkyň

Budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1  10 h, začátek tiskové konference 9:30 hod.

Snídaně vědkyň bude událostí konanou v rámci Mezinárodního roku chemie 2011 (IYC 2011) vyhlášeného Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC a organizací UNESCO. Bude zároveň první akcí, kterou se celý IYC 2011 otevře. Myšlenka uspořádat akci věnovanou právě ženám v chemických oborech vznikla v Brisbane na University of Queensland a má za cíl propojit telemostem v jediný den ženy vědkyně z celého světa. Momentálně se ke konání této události přihlásili v Toulouse, Krakově, Lundu a Wokingu; Praha by při této příležitosti neměla chybět.

Součástí české Snídaně bude panelová diskuse několika významných vědkyň z oboru chemie na téma Chemie v životě, ženy ve vědě, ženy v chemii. Diskuse by měla být obecně věnována chemii a IYC, postavení chemie mezi jinými vědními obory. Proč je chemie v očích mladých spíše předmětem neoblíbeným a kdo je dnes ochoten se chemii věnovat (pozn. starší dámy by mohly pohovořit o zkušenostech se svými diplomanty a doktorandy, mladší o tom, co je přivedlo k chemii). Pozvané dámy budou též hovořit o tom, proč je láká právě práce ve vědě a v chemických oborech zvláště a zda se na chemii nahlíží jako na obor spíše mužský. V čem jsou ženy jiné a čím mohou výzkum v chemických vědách obohatit? Mají jiný přístup k práci? Je pro chemii důležitá ženská intuice? A jak lze skloubit roli výzkumnice a manželky/matky?

K dispozici článek Women Sharing a Chemical Moment in Time na stránkách Mezinárodního roku chemie.

Do této chvíle účast na Snídani přislíbily:

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Prorektorka pro záležitosti vědy a výzkumu, Univerzita Palackého Olomouc
Přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie (ÚLCHB)
Předsedkyně Hlavního výboru České společnosti chemické

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Proděkanka pro pedagogickou činnost
Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha
Členka Hlavního výboru České společnosti chemické

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, VŠCHT Praha
Autorka knihy: České pivo

Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

katedra organické a jaderné chemie, PřF UK Praha

RNDr. Dana Nachtigallová

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Panelové diskusi bude předcházet promítání krátkých medailonků zúčastněných debatérek. Poté proběhne volná diskuse s příchozími. Snídaně by měla být doplněna drobným pohoštěním.

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz