Rok chemie na Facebooku

Seminář Nanotechnologie a energetika

Seminář Problematika nanomateriálů a nanotechnologií ve vztahu k energetice
Zveme Vás na seminář Problematika nanomateriálů a nanotechnologií ve vztahu k energetice, který v souvislosti s Rokem chemie pořádá Ministerstvo životního prostředí. Seminář se uskuteční v Kongresovém centru Floret - Průhonice, Květnové náměstí 391, Průhonice ve dnech 17-18. května 2011. Účelem semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky a informacemi z oblasti legislativy, klasifikace a bezpečnosti při práci s nanomateriály a poskytnout přehled o současné situaci včetně aktivit v rámci Evropské unie, OECD a ostatních organizací.

Bližší informace a registrace do vyčerpání kapacity je možná e-mailem na adrese milada.vomastkova@mzp.cz.

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz