Rok chemie na Facebooku

Seminář MONET Region

Prezentace výsledků studie znečištěni ovzduší perzistentními organickými látkami v regionech, MŽP a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Brno

Externí odkazy:
Ministerstvo životního prostředí | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Brno

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz