Rok chemie na Facebooku

Praha alchymistická

Pásmo Praha alchymistická je sérií několika různorodých aktivit, které mají za účel seznámit účastníky s nejzajímavějšími fragmenty pozoruhodné chemické a zejména alchymistické historie staré Prahy. Dalším cílem je představit zábavnou a motivační formou chemii jako zajímavou a užitečnou disciplínu. Program pásma sestává z exkurze po Praze a jejích známých alchymistických místech, která bude doplněna popularizační přednáškou a komentáři, v jejichž rámci bude představeno téma historie přírodních věd se zaměřením na alchymii. Dále budou uvedeny zajímavosti, které se k navštíveným místům vážou. Exkurze bude taktéž doplněna několika aktivitami jako jsou soutěže a hry o ceny. Na závěr účastníkům budou v chemické laboratoři demonstrovány experimenty s alchymistickým nádechem - bengálské ohně, přeměna vody ve víno, "transmutace prvků" apod. Účastníci si budou moci některé experimenty sami vyzkoušet.

Pásmo Praha alchymistická je určeno veřejnosti se zájmem o dané téma a chemii a dále žákům a učitelům SŠ a ZŠ. Další organizační podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém letáku.

Podrobnější informace naleznete v letáku.

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz