Rok chemie na Facebooku

Akce

Kalendář akcí souvisejících s Mezinárodním rokem chemie v ČR


Květen
 • 1. 1. – 31. 12. 2011
  RetrosKOP, celoroční výstava Pardubice (FChT UPa)
  Umělci v laboratořích, chemie očima 18 významných českých fotografů, výstava na FChT UPa v Pardubicích, podrobnosti na www.utesla.cz/retroskop.html.
  Autorský projekt UTesla.
 • 20. 4. – 31. 12. 2011
  CHEMICKÁ KONVERZE autorská výstava z cyklu RetroSKOP, Pardubice (FChT UPa)
  Cyklus fotografií Miroslava Hozy věnovaných estetice chemického skla, výstava na FChT UPa v Pardubicích.
  Autorský projekt UTesla.
 • 3. 5. 2011
  Letem světem aerosolů – přednáška z cyklu Nebojte se vědy – Květen s chemií, přednáší Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ústav chemických procesů AV ČR
  hlavní budova Akademie věd ČR, sály 206 a 205, Národní 3, Praha 1
 • 5. 5. 2011
  Music and Chemistry – koncert studentského sboru a orchestru z Nizozemska D.S.M.G. Krashna Musica
  plakát (PDF), leták (PDF)
  Praha, Betlémská kaple
 • 11. 5. 2011
  Elektroanalytická chemie aneb od rtuťové kapky k elektronickému nosu – přednáška z cyklu Nebojte se vědy – Květen s chemií, přednáší RNDr. Karel Nesměrák, PhD., Katedra analytické chemie, PřF UK
  hlavní budova Akademie věd ČR, sály 206 a 205, Národní 3, Praha 1
 • 17. – 18. 5. 2011
  Seminář „Problematika nanomateriálů a nanotechnologií ve vztahu k energetice“. Dvoudenní seminář v Kongresovém centru Floret – Průhonice, Květnové náměstí 391, Průhonice, Pořádá MŽP
  Bližší informace a registrace je možné získat e–mailem na adrese milada.vomastkova@mzp.cz
  Průhonice
 • 18. 5. 2011
  Chemie a paliva
  VŠCHT Praha
 • 19. 5. 2011
  Evropské fórum vědy a techniky Praha
  Bližší informace naleznete na http://www.ceskahlava.cz/
  Registrační formulář
  Praha
 • 22. – 24. 5. 2011
  Seminář „Identifying the research needs in the global assessment of POPs ten years after the signature of the Stockholm Convention“
  Mezinárodní workshop, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Brno
  Bližší informace naleznete na http://recetox.muni.cz/
  Brno
 • 25. 5. 2011
  Praha alchymistická, PřF UK v Praze
 • 26. 5. 2011
  Festival UTESLA 2011
  Multižánrový festival vědy, chemie a umění na FChT Pardubice.
 • 27. 5. 2011
  DEZA očima studentů
  Vyhodnocení společného projektu Integrované střední školy-Centra odborné přípravy a DEZA, a. s. Valašské Meziříčí. Více na www.isscopvm.cz a www.deza.cz.
 • 31. 5. 2011
  Uzávěrka příjmu prací do výtvarné soutěže Chemie kolem nás, Ministerstvo životního prostředí Praha

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz