Rok chemie na Facebooku

Fórum České společnosti chemické - Chemie pro společnost 2011

10. EVROPSKÉ FÓRUM VĚDY A TECHNIKY PRAHA
Vysoká škola ekonomická v Praze - Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3
19. května 2011 14-17 h

Registraci (účast zdarma) zajišťuje Česká hlava.

Bližší informace naleznete na http://www.ceskahlava.cz/.

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz