Rok chemie na Facebooku

Elektroanalytická chemie aneb od rtuťové kapky k elektronickému nosu

Přednáška z cyklu Nebojte se vědy – Květen s chemií

RNDr. Karel Nesměrák, PhD., Katedra analytické chemie, PřF UK

Dosud jediným Čechem, který získal Nobelovu cenu za vědecký objev je Jaroslav Heyrovský. Stalo se tak před půlstoletím, v roce 1959, a cena mu byla udělena „za objev a rozvinutí polarografické analytické metody“, jedné z elektroanalytických metod, tedy metod, které pro identifikaci a stanovení látek využívají elektrochemických principů. V přednášce budou shrnuty a demonstrovány základní principy těchto metod a předveden vývoj, ubírající se od Heyrovského rtuťové kapky k elektronickým senzorům (elektronickému nosu a jazyku), včetně každodenních aplikací.

Středa 11. 5. 2011 od 14 do cca 16 hod.
hlavní budova Akademie věd ČR, sály 206 a 205, Národní 3, Praha 1

Vstup na přednášky je zdarma. Přednáškové sály mají omezenou kapacitu, místa je třeba si předem rezervovat. Kontaktní informace Hana Kůrková, tel.: 221 146 385, e-mail: kurkova@ssc.cas.cz

Program cyklu Nebojte se vědy pro květen a červen v PDF

2010–2011 © www.rokchemie.cz, e-mail: webmaster AT rokchemie.cz